Po naší vzájemné dohodě jsme se rozhodli zařadit na toto místo celé skladby. Jsou zde uveřejněny i skladby, které již z personálních důvodů nehrajeme a nebo už svým obsahem nezapadají do přirozeného vývoje skupiny. Pravdou ovšem zůstává, že všechna naše CD, ať oficiálnější maxi EP z r.1998, i to poslední jsou tzv. "samopaly", byť jsme vcelku nemilitantní....